KVM - Kansas 1

Kansas | 亞洲優化 | 回程 CN2
 • 512MB VPS MCI1 NA [HDD ver]

  $2.99/mo
  缺貨中
  • 1 CPU Core
  • 512MB RAM
  • 10GB (HDD RAID-10) Disk
  • 1Gbps fair share Port speed
  • 500GB Bandwidth
  • 1 IPv4 IP
 • 512MB VPS MCI1 NA [SSD ver]

  From $2.99/mo
  立即購買
  • 1 CPU Core
  • 512MB RAM
  • 8GB (SSD RAID-10) Disk
  • 1Gbps fair share Port speed
  • 500GB Bandwidth
  • 1 IPv4 IP
 • Special Offer - MCI1

  From $16.00/yr
  缺貨中
  • 1 CPU Core
  • 384MB RAM
  • 8GB (HDD RAID-10) Disk
  • 1Gbps fair share Port speed
  • 400GB Bandwidth
  • 1 IPv4 IP